Od 1 stycznia 2018 r. nowe przepisy dotyczące kas fiskalnych

Od stycznia 2018 roku mają obowiązywać przepisy regulujące rynek fiskalny w Polsce. Do najważniejszych zmian można zaliczyć wysyłanie on-line paragonów do centrali w ministerstwie.

Główne założenia nowego rozporządzenia:

  • nowe kasy będą komunikowały się on-line z serwerami w ministerstwie,
  • nie trzeba będzie wymieniać od razu wszystkich kas, wymiana nastąpi po zakończeniu modułu w aktualnie użytkowanej kasie,
  • do stycznia 2018 r. sprzedajemy kasy na dotychczasowych zasadach,
  • kasy dwurolkowe zostały wycofane z dalszej homologacji i ich produkcja zostanie zakończona po upływie terminu homologacji,